Bashed hand into shelf in cupboard because migraine... Yes also dislocated the finger.

2022.01.21 10:47 Weasle189 Bashed hand into shelf in cupboard because migraine... Yes also dislocated the finger.

submitted by Weasle189 to ehlersdanlos [link] [comments]


2022.01.21 10:47 daddio1 Beach dimes over the years

submitted by daddio1 to metaldetecting [link] [comments]


2022.01.21 10:47 procryptoclass Twitter’s NFT Profile Picture Verification Feature: Big Win For Crypto?

Twitter’s NFT Profile Picture Verification Feature: Big Win For Crypto? submitted by procryptoclass to STYLYCRYPT [link] [comments]


2022.01.21 10:47 gamernewbii albnia

albnia submitted by gamernewbii to gp5 [link] [comments]


2022.01.21 10:47 poeta__violento Advice for someone left on read

Hi! The thing is that the last Friday I (M23) met an amazing girl at a party (F18) and we got along amazing throughout the night. She said “you’re so handsome” or “I like you very much” kind of stuff and that night we both went to my house and we almost had sex.
I didn’t specifically wanted to have sex, I’ve never started that way with someone so when things started to escalate I stopped her and at some point, she did too because I was going down there if you know what I mean. Everything was cool at that point, no one was uncomfortable and we decided to start talking about us and that’s when I got to know her a little bit.
Well, the thing is that we talked super casually about having a date sometime and I got her Instagram. She also mentioned something about her having a party at her house the next night so there’s that. The night passed and she took Uber to her home at 5am when the transit restrictions in my country are lifted because she had classes at 9am that day.
So, I texted her through Insta asking about how the party at hers went and I didn’t got an answer. On Sunday I texted again in the night basically saying that it was amazing to meet her and that we should go out sometime. Now, I have not received a response at all and she left me on read.
What should I do? How do I must take the seen? Does it mean something? I don’t wanna text her again but, I don’t know, should I?
submitted by poeta__violento to dating [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Top-Pomegranate2378 19Y/O sissy please give advice!

https://xhamster.com/videos/sissy-dildo-fucks-herself-xhNQAov
submitted by Top-Pomegranate2378 to sissyguide [link] [comments]


2022.01.21 10:47 edwinkorir Carlsen And Rapport Arriving For Round 6

Carlsen And Rapport Arriving For Round 6 submitted by edwinkorir to chess [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Kimpractical Lol you thought this would make us mad? Dude, we already know that this is what 99% of male lurkers are doing. You want a HVW w/standards. That’s why you’re here. That’s why you send us hate. Any interaction with us turns you on. Y’all need to stop acting like we are undesirable 😂

Lol you thought this would make us mad? Dude, we already know that this is what 99% of male lurkers are doing. You want a HVW w/standards. That’s why you’re here. That’s why you send us hate. Any interaction with us turns you on. Y’all need to stop acting like we are undesirable 😂 submitted by Kimpractical to FemaleDatingStrategy [link] [comments]


2022.01.21 10:47 J_Dubs_26 Tina Tonkin $5

Tina Tonkin $5 submitted by J_Dubs_26 to liz_ariasss [link] [comments]


2022.01.21 10:47 98rascal I recently joined a nudist colony

The first week was the hardest.
submitted by 98rascal to dadjokes [link] [comments]


2022.01.21 10:47 sfinsb 1 year old cat constantly chasing kitten

submitted by sfinsb to cats [link] [comments]


2022.01.21 10:47 apoenatwo [For Hire] Illustration starting at $20! Feel free to message me if interested

[For Hire] Illustration starting at $20! Feel free to message me if interested submitted by apoenatwo to starvingartists [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Jaded-Web-3067 Pig lips

Pig lips submitted by Jaded-Web-3067 to guineapigs [link] [comments]


2022.01.21 10:47 littleredhorse666 Comprehensive biological alarm system!

Comprehensive biological alarm system! submitted by littleredhorse666 to aww [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Nyanikin Papież-kun lubił lolitki z warkoczykami i bez warkoczyków

submitted by Nyanikin to 2137 [link] [comments]


2022.01.21 10:47 ninjaturtle7778 How do you travel between Peterborough and MK if you don't drive ?

Have some work site visits and have to travel between Peterborough and Milton Keynes ? What a weird route if you are not driving.
The buses and trains times are unreasonable. Does anyone know of any other way of transport please ?
submitted by ninjaturtle7778 to AskUK [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Lovethyself1207 Found out something about my boyfriend and I can’t look at him the same.

Back when we were first dating, he was doing drugs and messaging other guys on craigslist to hook up with them. I’m a woman. Apperantly he’s had a bottom experience before. I found the emails but it never progressed to meeting with them, as he would chicken out last minute. Obviously when I confronted him, he said he never meet with anyone and the drugs would just make him super confident. Now the issue is, I didn’t know about his gay experience. Now we’ve been together 4 years and I dont even know who I’m looking at anymore. Now I understand why he would get so defensive if I asked him to paint his nails with me, or why he would call feminine stuff guy. Am I being stupid? Should I even stay with him? Who even is he?
submitted by Lovethyself1207 to relationship_advice [link] [comments]


2022.01.21 10:47 FXMAG_INWESTOR Dlaczego ceny gazu ziemnego tak mocno wzrosły? Kto manipuluje rynkiem błękitnego paliwa?

Dlaczego ceny gazu ziemnego tak mocno wzrosły? Kto manipuluje rynkiem błękitnego paliwa? Skąd wzięły się ogromne podwyżki cen gazu dla przedsiębiorców i dlaczego gaz ziemny na światowych rynkach wzrósł o kilkaset procent w ciągu ostatniego roku?

https://preview.redd.it/azn872shp1d81.png?width=645&format=png&auto=webp&s=b84aa17c372d15469882ec084344a0eb5a507993
Skala wzrostów cen gazu
 • Ceny europejskiego gazu w ciągu ostatniego roku wzrosły o ok. 280% (z 20 euro za MWh do 76 euro za MWh)
 • Na początku 2020 r. TTF Dutch Natural Gas (europejski benchmark cenowy dla gazu ziemnego) był wyceniany jeszcze niżej: po ok. 12 euro za megawatogodzinę
 • w drugiej połowie grudnia 2021 r. ceny europejskiego gazu ziemnego wystrzeliły powyżej 120 euro za MWh
Kontekst polityczny rosnących cen gazu ziemnego w Polsce
 • z perspektywy dostaw gazu do Polski szczególnie istotny jest Kontrakt Jamalski, podpisany pomiędzy Polską a Rosją we wrześniu 1993 r.
 • umowa zakładała budowę gazociągu jamalskiego, którego długość na terenie Polski to 680 km i który przechodzi przez Rosję, Białoruś, Polskę oraz Niemcy
 • przepustowość nitki przechodzącej przez Polskę wynosi 33 mld metrów sześciennych gazu rocznie
 • gazociąg rozwarstwia się w Białorusi, biegnie przez Ukrainę, Słowację i Austrię
 • druga nitka gazociągu (Jamał II) miała powstać w 2013 r., omijając Ukrainę (Rosja, Białoruś, Polska, Słowacja, Austria), jednak nigdy nie doszło do rozpoczęcia budowy
 • W ramach Kontraktu Jamalskiego PGNiG podpisał w 1996 r. umowę z Gazpromem, która przewidywała zakup 242 mld metrów sześciennych gazu do 2020 r.
 • PGNiG zgodził się na przyjęcie klauzuli take-or-pay na odbiór 85% zakontraktowanego gazu od Gazpromu (klauzula zobowiązuje do zakupu ustalonej w umowie ilości gazu, w innym przypadku naliczane są kary pieniężne)
 • w 2006 r. PGNiG i Gazprom podpisały aneks do umowy, który zmniejszył wielkość pozostałych dostaw gazu (z 219 do 161 mld m sześciennych) i przedłużył Kontrakt Jamalski do 2022 r. (o dwa lata)
 • W listopadzie 2011 r. na wniosek PGNiG Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wszczął postępowanie arbitrażowe ws. obniżki cen dostaw gazu naliczanych przez Gazprom. Wcześniej Gazprom odmówił obniżenia cen dostaw zakontraktowanego gazu ziemnego
 • Pod koniec 2012 r. PGNiG i Gazprom osiągnęły porozumienie, ceny zakontraktowanego gazu dla PGNiG nieznacznie spadły, obniżka wyniosła ok. 10%
 • Kolejny wniosek do Trybunału Arbitrażowego został złożony przez PGNiG w maju 2015 r. Wówczas Gazprom po raz kolejny nie zgodził się na obniżkę ceny kontraktowej
 • Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok dopiero po pięciu latach, pod koniec marca 2020 r.
 • Wyrok był korzystny dla PGNiG, Trybunał uznał, że Gazprom zawyżał ceny zakontraktowanego gazu w stosunku do notowań surowca na rynku europejskim
 • Oprócz tego Trybunał - na wniosek samego PGNiG - zmienił formułę ustalania ceny rosyjskiego gazu, w oparciu przede wszystkim o rynkowe ceny LNG w Europie
 • Wcześniej ceny gazu w Kontrakcie Jamalskim były ustalane na podstawie kilkumiesięcznych średnich cen koszyka paliw energetycznych (w tym ceny ropy naftowej), z możliwością renegocjacji
 • Nie można jednak powiedzieć, że “stary system” obliczania cen gazu ziemnego z uwzględnieniem cen ropy był dla Polski optymalny: przez wiele lat PGNiG płacił Gazpromowi za gaz ziemny co najmniej o kilkanaście procent więcej niż w tym samym czasie wynosiły stawki na europejskich giełdach
 • Zmiana oznaczała, że PGNiG bierze na siebie ryzyko zmienności rynkowej cen gazu ziemnego, co jest korzystne w okresach niskich cen LNG w Europie i może być zgubne w przypadku wzrostów notowań gazu na rynku
 • Wyrok z 2020 r. oznaczał obniżenie stawek dla PGNiG do ustalonych w ramach formuły rynkowej, wraz z wyrównaniem za ostatnie pięć lat trwania postępowania, co rzeczywiście było dobrą wiadomością dla spółki
 • Gazprom musiał wówczas zwrócić PGNiG ponad 1,5 mld dolarów za pobieranie zawyżonej stawki w okresie trwania arbitrażu
 • Wtedy ministerstwo aktywów państwowych na czele z Jackiem Sasinem ogłosiło wielki sukces i zapowiedziało rzekomy powrót do suwerenności energetycznej Polski
 • W kwietniu 2020 r. kontrakty na gaz ziemny w Holandii (TTF Natural Gas, z dostawą na kolejny dzień) były wyceniane poniżej 7 euro za MWh (megawatogodzinę), na początku 2015 r. było to poniżej 20 euro za MWh
https://www.fxmag.pl/artykul/dlaczego-ceny-gazu-ziemnego-tak-mocno-wzrosly-kto-manipuluje-rynkiem-blekitnego-paliwa
https://www.fxmag.com/crypto/can-we-call-it-a-crypto-crash-bitcoin-below-40k-and-ether-below-3k
https://es.fxmag.com/articulo/plan-de-inversion-perfecto-para-las-criptomonedas-de-este-fin-de-semana
submitted by FXMAG_INWESTOR to FXMAG_INWESTOR [link] [comments]


2022.01.21 10:47 AviseAnalytics 4 GROWTH STOCKS to Watch for!

submitted by AviseAnalytics to senseonics [link] [comments]


2022.01.21 10:47 ZoolShop We regret to inform you that Apple now verifies anyone asking for educational discounts

We regret to inform you that Apple now verifies anyone asking for educational discounts submitted by ZoolShop to CoinTuta [link] [comments]


2022.01.21 10:47 Arobotfromspace Drawing the impostor makes me have a 92% chance to be a genius

Drawing the impostor makes me have a 92% chance to be a genius submitted by Arobotfromspace to AmongUs [link] [comments]


2022.01.21 10:47 FernPone Any big differences between Freestyle and Line Art Modifier for Grease Pencil? Why should I choose one over the other?

Kind of confused as to why Line Art Modifier was added if Freestyle is already there. Is it more optimized? Is it just easier to use? Please explain! 🙏
submitted by FernPone to blender [link] [comments]


2022.01.21 10:47 PoliticalAdsAdmin Patagonia Action Works connects skilled volunteers with grassroots environmental groups. Find new opportunities on Patagonia Action Works.

submitted by PoliticalAdsAdmin to RedditPoliticalAds [link] [comments]


2022.01.21 10:47 whiteiversonyeet How much compensation would you need to sell your personal data, browsing history, online purchases, app data etc. ?

submitted by whiteiversonyeet to AskReddit [link] [comments]


2022.01.21 10:47 JoeSwan91 Second Genesect raid now add 2787 7121 2991

submitted by JoeSwan91 to PokemonGoRaids [link] [comments]


http://ukrostovdon.ru